NÔNG NGHIỆP

Nhật Trường Vinh định hướng phát triển về Nông Nghiệp với việc thành lập Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp vào ngày 09/09/2016 và Hợp tác xã Tân Mỹ vào ngày 19/09/2016.

Mong muốn đem đến giá trị thiết thực cho người nông dân qua các chương trình hỗ trợ nông nghiệp với những kinh nghiệm phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế và qua đó cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam đủ sức xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Mảng kinh doanh cốt lõi

Nhật Trường Vinh đang là Hệ thống Trung tâm phân phối và cung cấp các giải pháp về sản phẩm thép, các nguyên vật liệu xây dựng với dịch vụ và chi phí tối ưu.