BẤT ĐỘNG SẢN

Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Nhật Trường Vinh được thành lập vào năm 2009

Mảng kinh doanh cốt lõi

Nhật Trường Vinh đang là Hệ thống Trung tâm phân phối và cung cấp các giải pháp về sản phẩm thép, các nguyên vật liệu xây dựng với dịch vụ và chi phí tối ưu.