Lĩnh vực hoạt động

Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tối ưu hoá các giá trị nội lực, Nhật Trường Vinh đang triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh sang định hướng đa ngành, trong đó giá trị cốt lõi vẫn được tập trung vào ngànhnghề chủ lực là phân phối các sản phẩm thép. Nhật Trường Vinh đang triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh sang định hướng đa ngành, trong đó giá trị cốt lõi vẫn được tập trung vào ngành nghề chủ lực là phân phối các sản phẩm thép.

Nhật Trường Vinh hiện là trung tâm phân phối
và cung cấp các sản phẩm thép của nhiều Công ty thép hàng đầu Việt Nam