VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Nhật Trường Vinh đang không ngừng xây dựng và cải tiến bộ máy nhân sự nhằm tối ưu bộ máy hoạt động.
Công ty luôn đề cao vai trò của người lao động và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tại Nhật Trường Vinh, đội ngũ cán bộ nhân viên luôn đảm bảo tinh thần làm việc với các tiêu chí văn hoá đã được định sẵn, như kim chỉ nam hoạt động:

• Làm việc đoàn kết, hợp tác và có trách nhiệm.

• Luôn mang đến cho khách hàng lợi ích cao nhất với tiêu chí:

» Giao hàng đúng chất lượng.

» Giá thành luôn tốt nhất.

» Chất lượng dịch vụ cao nhất.

» Đảm bảo nguồn lực để thực hiện và duy trì chính sách chất lượng.