Lịch sử phát triển

2004

Ngày 09/08/2004 công ty TNHH Nhật Trường Vinh được thành lập, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm về sắt thép.

2009

Nhật Trường Vinh mở rộng thêm 04 ngành nghề: sản xuất, thương mại, xây dựng, bất động sản.

Ngày 01/02/2009 thành lập Công ty Cổ phần Sản Xuất – Thương Mại Nhật Trường Vinh.

Ngày 23/11/2009 thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Nhật Trường Vinh, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Nhật Trường Vinh ngày 07/04/2016.

2013

Ngày 11/06/2013: Nhật Trường Vinh thành lập Công ty TNHH Xây Dựng Sunrise NTV chuyên về các hoạt động san lấp và xây dựng bất động sản.

2014

Với lượng khách hàng lớn từ Công ty phân phối thép, Nhật Trường Vinh đầu tư các xe trọng tải lớn và lấn sân qua lĩnh vực vận tải để phục vụ hệ thống nội bộ và cung cấp dịch vụ bên ngoài.

2016

Nhật Trường Vinh định hướng phát triển về Nông Nghiệp với việc thành lập Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp vào ngày 09/09/2016 và Hợp tác xã Tân Mỹ vào ngày 19/09/2016

2018

Tập trung các nguồn lực cốt lõi để phát triển Nhật Trường Vinh thành tập đoàn đa ngành nghề, trong đó ngành thép vẫn được chú trọng phát triển mở rộng thị trường ra nước ngoài.