Chứng nhận nhà phân phối xuất sắc sản phẩm ống thép năm 2010 – Hòa Phát

Chứng nhận đại lý chính thức của SeAH

Chứng nhận đại lý chính thức của SeAH

Chứng nhận nhà phân phối chính thức của thép Nhật Quang.
Chứng nhận doanh nghiệp Vàng 2008

Chứng nhận doanh nghiệp vàng 2008

Chứng nhận nhà phân phối ống thép Việt Đức VG pipe

Bằng khen Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Chứng nhận nhà phân phối xuất sắc sản phẩm ống thép năm 2010 – Hòa Phát

Chứng nhận nhà phân phối xuất sắc trong bán hàng và xây dựng thương hiệu ống thép năm Hòa Phát

Chứng nhận nhà phân phối chính thức của coog ty TNHH ống thép Việt Nam (Vinapipe)