Nhật Trường Vinh > Tin tức > Gia hạn lần hai điều tra biện pháp tự vệ thép cuộn/thép dây nhập khẩu vào Việt Nam

Gia hạn lần hai điều tra biện pháp tự vệ thép cuộn/thép dây nhập khẩu vào Việt Nam

Gia hạn lần hai điều tra biện pháp tự vệ thép cuộn/thép dây nhập khẩu vào Việt Nam

 Bộ Công Thương gia hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây nhập khẩu vào Việt Nam ngày 26/4.

Ngày 26/7/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2622 về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây có mã HS: 7213.91.90; 7213.99.90; 7217.10.10; 7217.10.29; 7229.90.99; 9839.10.00; 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam (AC01.SG04).

Theo quy định, thời hạn điều tra là không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều tra. Ngoài ra, thời gian điều tra có thể được gia hạn không quá 6 tháng (tức là thời hạn điều tra có thể gia hạn đến ngày 26/7).

Ngày 25/1, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 171 gia hạn thời gian điều tra vụ việc đến ngày 26/2.

Ngày 26/2, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 410 gia hạn lần hai thời gian điều tra vụ việc đến ngày 26/4.

Nguồn tin: Vietnambiz