Đối tác chiến lược

Nhằm tối ưu hoá quy trình vận hành và kinh doanh, Nhật Trường Vinh hiện đang hợp tác với nhiều đối tác có uy tín hàng đầu trên thị trường, với mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Nhà cung cấp chính

Tài chính

Công nghệ

Chiến lược & Thương hiệu

Bảo hiểm

  • Bảo hiểm Xã Hội Quận Bình Tân
  • Bảo hiểm Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  • Bảo hiểm AIA
  • Bảo hiểm PVI Sài Gòn
  • Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng