(+8428) 3754 7000

Công trình

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TP. ĐÀ NẴNG

Cung Cấp: Thép ống đen hàn, Thép ống tráng kẽm và phụ kiện đường ống

  • Thực hiện năm :  2012
  • Chủ đầu tư :  Tòa Phúc Thẩm Tòa Án Nhân Dân Tối Cao tại Đà Nãng

 

Khu vực miền Trung