(+8428) 3754 7000

Công trình

DỰ ÁN CROWN NEW CAN ĐÀ NẴNG

  • Cung cấp : Ống thép đen hàn, ống đúc, ống tráng kẽm
  • Thực hiện năm : 2012
  • Dự án xây dựng nhà máy sản xuất lon nước giải khát thứ tư của tập đoàn Crown tại Việt Nam do Công ty TNHH Crown Beverage Cans Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
Khu vực miền Trung